Suomenkieliset

tilaisuudet

RUKOUSKONFERENSSIT

2024.

Paikka ja aika ilmoitetaan

myöhemmin.


Esirukousta, ylistystä ja

vetoomuksia tärkeistä

rukousaiheista

Viimeinen suomalaisten tilaisuus ennen

kesää Bålstassa

12/5 klo 11:00.